Aerotèrmia: avantatges i desavantatges.

L’ aerotèrmia és una tecnologia innovadora que es posiciona com una de les opcions més atractives del mercat, tant per a la climatització de les nostres llars i negocis com per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS).

El funcionament d’aquest sistema es basa en la captació de l’energia tèrmica present a l’aire exterior, una font renovable i inesgotable, per això es considera una alternativa sostenible i respectuosa del medi ambient.

En aquesta entrada explorarem els avantatges i els inconvenients de la instal·lació d’una aerotèrmia, considerant aspectes com l’estalvi energètic, la reducció d’emissions de diòxid de carboni (CO₂) i la versatilitat de la seva aplicació.

Igualment, analitzarem els possibles inconvenients relacionats amb la inversió inicial i el rendiment en climes extrems. D’aquesta manera, t’oferirem informació valuosa si estàs considerant instal·lar una aerotèrmia.

Què és l’aerotèrmia i com funciona?

L’aerotèrmia és un sistema de calefacció i refrigeració que aprofita l’energia tèrmica de l’aire exterior per a la climatització i la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) en edificacions.

Funciona captant l’energia tèrmica present a l’aire exterior. Un cop captada, aquesta energia es transfereix a un circuit que s’utilitza per climatitzar un espai o per escalfar aigua d’ús sanitari. Aquest procés es fa mitjançant una bomba de calor que utilitza un refrigerant per transferir la calor d’un lloc a l’altre.

Avantatges:

Sostenibilitat: és una tecnologia respectuosa amb el medi ambient basada en l’ús d’un recurs natural i renovable: l’energia tèrmica de l’aire.

Eficiència energètica: la bomba de calor aerotèrmica té un rendiment fins a cinc vegades superior al d’una caldera convencional, per tant, 1 kW (quilovat) d’electricitat pot generar fins a 5 kW d’energia tèrmica per produir calor a l’hivern, fred a l’estiu i escalfar l’aigua sanitària.

Estalvi energètic: obté la major part de l’energia que requereix l’aire exterior (al voltant del 70%) i només necessita una petita fracció d’electricitat addicional per al seu funcionament, contribuint a reduir els costos de facturació.

Seguretat: La instal·lació no utilitza combustibles fòssils per al seu funcionament, per tant, no hi ha risc d’explosió o incendi en cas fugida o de mal funcionament.

Costos de manteniment: el manteniment regular s’enfoca en la neteja i la inspecció dels components del sistema, sense inversions addicionals.

Versatilitat: ofereix tres serveis diferents d’una mateixa instal·lació: calefacció a l’hivern, refrigeració a l’estiu i aigua calenta sanitària (ACS) durant tot l’any.

Inconvenients:

Cost d’instal·lació: el cost inicial d’instal·lació sol ser més alt en comparació amb sistemes de climatització convencionals, però a llarg termini es compensa amb l’estalvi en factures d’electricitat.

Climes extremadament freds: l’eficiència de l’aerotèrmia pot disminuir en climes molt freds (-20 °C), ja que extreure l’energia tèrmica de l’aire es torna més difícil quan les temperatures són molt baixes.

Conclusió:

En conclusió, l’aerotèrmia presenta una sèrie d’avantatges significatius, com l’eficiència energètica, la contribució a la reducció d’emissions de diòxid de carboni (CO₂), el funcionament versàtil gràcies a una mateixa instal·lació i confort durant tot l’any. Tot i això, també és important considerar el seu cost inicial i disminuïda eficiència en climes extremadament freds.

Tot i aquests inconvenients, els beneficis que a llarg termini proporciona l’aerotèrmia en termes d’eficiència energètica i respecte pel medi ambient, fan que mereixi una consideració important per part dels que busquen alternatives més verdes i econòmiques en la climatització de les seves llars i negocis.

L’elecció de l’aerotèrmia com a sistema de climatització depèn de les condicions específiques i necessitats de cada usuari, però és clar que representa un pas cap a un futur més sostenible que cerca la implementació de tecnologies responsables i eficients.