Terra radiant a l’estiu?

El terra radiant és un sistema de calefacció molt eficient que s’ha tornat cada cop més popular en el disseny d’habitatges i edificis. I no n’hi ha per menys, ja que es tracta d’un sistema que ofereix un alt nivell de confort, versatilitat, eficiència energètica i beneficis per a la salut.

Tot això és cert, però també funciona a l’estiu?

En aquesta entrada de bloc explorarem si el terra radiant és efectiu a la temporada de calor, els seus beneficis i consideracions a tenir en compte.

Si estàs considerant instal·lar terra radiant a casa teva o simplement vols saber més sobre aquesta tecnologia, continua llegint per descobrir si el terra radiant és una opció viable per mantenir la teva llar fresca durant l’estiu!

Què és terra radiant?

El terra radiant és un sistema de calefacció que consisteix en la instal·lació d’una xarxa de canonades sota el paviment per generar calor i distribuir-lo de manera uniforme a l’ambient.

Aquest sistema aprofita la capacitat del terra per retenir la calor i transferir-lo a l’ambient de baix a dalt, cosa que el converteix en una opció eficient per calefactar espais interiors.

El terra radiant pot ser utilitzat tant per a calefacció com per a refrigeració en obres noves i en remodelacions, per la qual cosa brinda discreció i confort tèrmic a les estances on s’instal·la.

Com funciona?

El terra radiant funciona mitjançant la instal·lació d’un entramat o xarxa de canonades sota el paviment de l’habitatge. Aquestes canonades porten aigua calenta o freda, segons calgui, per calefactar o refrescar l’ambient.

Aquest sistema pot ser controlat mitjançant termòstats per regular la temperatura de l’aigua segons calgui.

Calefacció per terra radiant.

En aquest mode, l’aigua calenta circula a través de les canonades, transferint calor a terra i, alhora, a l’ambient de l’habitació.

El terra funciona com un potent difusor de calor, repartint de manera uniforme la calor al llarg de tota la superfície. A mesura que el terra s’escalfa, irradia calor cap amunt, brindant una calefacció homogènia i confortable a l’ambient de l’habitació.

Terra radiant refrescant.

En el cas de la refrigeració, l’aigua que circula per les canonades és freda, per la qual cosa absorbeix l’excés de calor del terra i manté una temperatura fresca a l’ambient.

El funcionament per a calefacció i refrigeració s’aconsegueix fent servir un sistema de vàlvules i controls que dirigeixen el flux de l’aigua calenta o freda segons les necessitats del moment.

Avantatges del terra radiant:

Distribució uniforme de la calor.

La calor es reparteix de manera uniforme per tota l’habitació gràcies a la xarxa de canonades instal·lada sota el terra. És a dir, el terra radiant emet calor constant des del terra cap amunt, escalfant tota la superfície de manera homogènia, sense punts calents o freds a l’habitació.

Eficiència energètica superior.

Aquest sistema funciona a temperatures més baixes que altres sistemes de calefacció (per exemple radiadors), per la qual cosa s’aconsegueix un estalvi significatiu en el consum d’energia.

Seguretat.

En trobar instal·lat sota el paviment, aquest sistema no té superfícies calentes exposades que puguin causar lesions.

Llibertat de disseny.

Com que no requereix radiadors ni conductes visibles, permet estalviar espai i més llibertat en el disseny interior.

Ambient net i saludable.

Aquest sistema no resseca l’ambient ni produeix corrents d’aire que transporten partícules de pols o al·lergògens per l’habitació.

Els inconvenients:

Cost d’instal·lació.

La inversió inicial pot ser costosa, ja que requereix la instal·lació de canonades sota el terra per part d’un expert.

Temps d’escalfament.

Aquest sistema pot trigar més temps a assolir la temperatura desitjada a causa de la distribució gradual de la calor per tota la superfície.

Incompatibilitat.

No tots els materials són compatibles amb el terra radiant. Per exemple, la fusta massissa o els paviments molt aïllants poden limitar l’efectivitat de la calefacció.

Algunes preguntes freqüents sobre el terra radiant:

Quant gasta?

El consum d’energia d’un sistema de terra radiant pot variar significativament segons diversos factors, com ara la durada del funcionament, la mida de l’àrea que cal escalfar, la temperatura desitjada i el nivell d’aïllament de l’habitatge, entre d’altres.

Tot i aquestes variacions, en termes generals, s’estima que l’ús de terra radiant pot resultar en un estalvi energètic del 30% davant dels sistemes de calefacció tradicionals.

Aquest estalvi pot augmentar encara més en combinar el terra radiant amb altres tecnologies de climatització eficients, com l’aerotèrmia, la geotèrmia i l’energia solar fotovoltaica.

És compatible amb sistemes d’energia renovable?

Sí, el terra radiant és compatible amb sistemes d’energia renovable, com l’aerotèrmia, geotèrmia i energia solar, convertint-se en una opció sostenible i respectuosa del medi ambient.

Aquesta combinació permet accedir a beneficis fiscals oferts pel govern i els ajuntaments locals que busquen promoure l’ús d’energies renovables.

Com controlar el sistema de terra radiant?

Els sistemes de terra radiant estan controlats per termòstats. Aquests poden ser termòstats simples o intel·ligents, que funcionen amb el telèfon mòbil, d’acord amb les necessitats de l’usuari i especificacions de la instal·lació.

Funciona també a l’estiu?

És clar que sí! El terra radiant és un sistema reversible, cosa que el converteix en una excel·lent opció per refrescar la teva llar durant l’estiu. Tot i que generalment s’associa amb la calefacció, aquest sistema també pot oferir refrigeració d’espais durant èpoques caloroses.

En circular aigua freda a través de la canonada instal·lada sota el paviment, el terra radiant s’encarrega d’absorbir l’excés de calor del terra i de l’ambient interior, proporcionant un efecte refrescant a l’habitació.

De la mateixa manera que el sistema de calefacció, el terra radiant refrescant distribueix el fred de manera uniforme, evitant els molestos corrents d’aire i mantenint una temperatura equilibrada.