Avís Legal

Introducció.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), LLAR SOSTENIBLE informa que és titular del lloc web https://llarsostenible.cat/. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, LLAR SOSTENIBLE informa de les dades següents:

NIF B70825898
ADREÇA POSTAL Av. d'Egara, 44, 08203 - Sabadell, Barcelona
ADREÇA ELECTRÒNICA info@llarsostenible.cat
TELÈFON: 604849759

Usuari i règim de responsabilitats.

La navegació, accés i ús pel lloc web de LLAR SOSTENIBLE confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de LLAR SOSTENIBLE, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la normativa corresponent obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de LLAR SOSTENIBLE proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per LLAR SOSTENIBLE per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per LLAR SOSTENIBLE contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat.

LLAR SOSTENIBLE no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

LLAR SOSTENIBLE declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web.

En conseqüència, LLAR SOSTENIBLE no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions.

LLAR SOSTENIBLE es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús d’aquest, oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial.

LLAR SOSTENIBLE per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de LLAR SOSTENIBLE. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats.

En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LLAR SOSTENIBLE. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de LLAR SOSTENIBLE.

Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de LLAR SOSTENIBLE.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer).

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre LLAR SOSTENIBLE i l’usuari. LLAR SOSTENIBLE disposa d’un certificat de seguretat que utilitza CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de manera segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció.

LLAR SOSTENIBLE es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. LLAR SOSTENIBLE té el domicili a Av. d’Egara, 44, 08203, Sabadell, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor, es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual. Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.