Terra Radiant

El terra radiant és un sistema de climatització que funciona mitjançant una xarxa de canonades instal·lades sota el paviment de l’habitatge per les quals circula aigua en circuit tancat.

És una instal·lació invisible, silenciosa i respectuosa amb el medi ambient.

Confortable, eficient i saludable.

El terra radiant és el sistema de calefacció més confortable, eficient i saludable que existeix.

A l’hivern, les canonades distribueixen aigua calenta per tota la superfície del terra, i transmeten la calor de manera uniforme a cada habitació.

A l’estiu, en canvi, l’aigua que circula per les canonades és freda, de manera que permet refrescar l’ambient i mantenir-lo a una temperatura confortable.

El terra radiant ofereix diversos avantatges, entre altres el de mantenir a una temperatura uniforme a cada estança, alhora que controla la humitat de l’ambient i es redueix la presència de partícules en suspensió a l’aire.

A més, en ser un sistema de climatització eficient i renovable pot funcionar també amb fonts d’energia no contaminants, fet que contribueix a augmentar la sostenibilitat general de l’habitatge.

Llegir més sobre el terra radiant.

Una habitación con instalación de sistema de calefacción por suelo radiante.
Niño de pie sobre piso de madera climatizado con suelo radiante.

Qué fem?

A Llar Sostenible us brindem assessorament i solucions en climatització i generació d’energia per a la vostra llar o negoci, buscant sempre la millor opció per a les vostres necessitats i pressupost.

Ens encarreguem de la posada en marxa, del monitoratge i manteniment dels sistemes instal·lats per garantir-te tranquil·litat i rendiment òptim al llarg del temps.

Gráfico de clasificación consumo energético.

Qué fem?

A Llar Sostenible us brindem assessorament i solucions en climatització i generació d’energia per a la vostra llar o negoci, buscant sempre la millor opció per a les vostres necessitats i pressupost.

Ens encarreguem de la posada en marxa, del monitoratge i manteniment dels sistemes instal·lats per garantir-te tranquil·litat i rendiment òptim al llarg del temps.

Niño de pie sobre piso de madera climatizado con suelo radiante.
Gráfico de clasificación consumo energético.