Energia geotèrmica a casa

L’energia geotèrmica és l’energia emmagatzemada en forma de calor sota la superfície de la terra. Es pot utilitzar per a la climatització de la llar i per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària (ACS). És aprofitada mitjançant una “bomba de calor geotèrmica”.

A l’hivern, aquesta “bomba de calor” extreu la calor del subsòl per transferir-lo a l’habitatge mitjançant terra radiant, radiadors o fancoils.

A l’estiu, fa el contrari, a través del terra radiant i fancoils extreu la calor de l’habitatge i el dirigeix ​​al subsòl, reduint la temperatura i controlant la humitat de l’ambient.

També produeix aigua calenta sanitària (ACS), és a dir, aquella utilitzada per banyar-se, cuinar i fer altres activitats diàries a la llar.

Llegir més sobre l’energia geotèrmica.

Captador enterrado para instalación de energía geotérmica.